SER

FİKA
LAR


Atasoy Matbaa çevreye ve insan sağlığına duyarlı bir işletme politikası benimsemiş ve bunu da süre gelen üretimine entegre etmiştir; Zararlı sarf malzemeler yerine teknolojilerin izin verdiği uygun malzemeleri kullanarak doğaya saygı ilkesinden asla taviz vermemektedir. Bunu da aldığı kalite belgeleri ve denetimler ile kanıtlamaktadır.